ncv-220hssi-output-converter.png

NSD GROUP - Sản Phẩm Được Phân Phối Độc Quyền Bởi

SONG THÀNH CÔNG

Heavy Duty SSI Output Converter NCV-220HSSI

NCV-220HSSI là bộ chuyển đổi ABSOCODER cái này tương thích với chuẩn SSI (Giao diện nối tiếp đồng bộ). Bộ chuyển đổi này là bộ chuyển đổi đầu ra mã nhị phân hoặc mã Gray được kết nối với cảm biến vị trí ABSOCODER công suất cao.

Cách chọn code

NCV-220HSSI [1]

[1] Ứng dụng cho từng đặc tính cảm biến

Code Applicable sensor
V1R VRE-P061/074/101
M2R MRE-32SP061/074/101
MRE-G□SP061/074/101
LC CYLNUC,Inrodsensor(IRS-51.2P, IRS-32.8P)
L8 VLS-8SM

 

Ví dụ code đầy đủ
NCV-220HSSIV1R
NCV-220HSSIM2R
NCV-220HSSILC
NCV-220HSSIL8

Cấu hình dựa trên ABSOCODER 

Single turn type VRE + Cáp kết nối + Converter/Controller
Multi turn type MRE NCV-220HSSI
Linear type VLS
Cylinder in rod linear position sensor - Inrodsensor
Smart linear position - CYLNUC