cam-bien-vi-tri-chong-bui-vls-series-nsd-group-stc-autho.png

NSD GROUP - Sản Phẩm Được Phân Phối Độc Quyền Bởi

SONG THÀNH CÔNG

Heavy Duty Linear type ABSOCODER Sensor VLS®

Heavy Duty Linear type ABSOCODER Sensor VLS®

Mô tả

VLS ABSOCODER cảm biến vị trí tuyến tính tuyệt đối của NSD là cảm biến điện-từ đo hành trình tuyến tính và dưới sự thay đổi của từ trở. ABSOCODER được chú ý với độ bền vượt trội đã được chứng minh tại môi trường hoạt động do tính năng không tiếp xúc cơ và không tích điện trong cảm biến. Thực tế dòng VLS hiệu suất cao chứng minh khả năng hoạt động tuyệt vời và đặc biệt là tính bền bỉ tập trung vào ứng dụng AGC/AWC dưới độ rung cao, nhiệt độ cao, và môi trường hơi nước.

Mẫu chọn model

Ex. VLS-12.8PR-100-LA-B2

①List of sensor model ②Stoke ③Mounting ④Connector type ⑤Interconnecting sensor cable
VLS-12.8PRA(Atandard) -□ A
VLS-8SM20(Hight Resolution) -□ A
VLS-8SM14(Hight Resolution) -□ F B
VLS-8SM14S(Hight Resolution) -□ F B

②Chiều dài stoke

VLS-12.8PRA28 VLS-8SM20 VLS-8SM14
VLS-8SM14S
50, 100, 150, 200, 250,
300, 350, 400, 450, 500,
550, 600, 650, 700, 750,
800, 850, 900, 950, 1000,
1050, 1100, 1150, 1200
50, 100, 150, 200, 250, 
300, 350
50, 100, 150, 200

③Mounting

[Loại có đế (Base-mount)]

F [Loại mặt bích (Flange-mount)]
*Flange-mount is only for VLS-8SM14 and VLS-8SM-14S type sensors

④Loại kết nối

  • B : là loại tiêu chuẩn của cáp kết nối NSD
  • P : Đầu kết nối lớn, cáp JKPEV-S  *Chỉ sử dụng cho VLS-12.8
  • R : Terminals cho chuẩn giao tiếp giữa các loại cáp khác và cáp NSD
  • Z : Không kết nối

⑤Chiều dài cáp

2[2m] 5[5m] 10[10m] 20[20m]

Mounting F[Flange-mount type] :L[Base-mount type] Connector type B:[Standard connector]  P : [Large connector] R : [Crimp-type terminal] Z : No Connector

Mã đề xuất

Model: VLS-12.8PRA28-630-S089
ABSOCODER
Model: VLS-12.8MHP45-110-S413
ABSOCODER

Cấu hình hệ thống

Fig:Heavy Duty VLSS® System Configuration