ncv-30-series-bo-chuyen-doi-tin-hieu-ngo-ra.png

NSD GROUP - Sản Phẩm Được Phân Phối Độc Quyền Bởi

SONG THÀNH CÔNG

NCV-30H là bộ chuyển đổi tín hiệu ngõ ra thành mã Nhị phân hoặc mã Gray và thiết bị này được kết nối với cảm biến vị trí ABSOCODER công suất hoạt động lớn

Model coding

NCV-30H[1][2][3]

[1]Output code

Code Output code
B Binary
G Gray

[2]Output system

Code Output system
N Sink type
P Source type

[3]Applicable sensor

Code Applicable sensor
LC VLS-12.8,CYLNUC,Inrodsensor
L8 VLS-8SM

Note) Binary code is only available for L8.

Order coding

 

 

NCV-30 Series
NCV-30NBNLC
NCV-30NBPLC
NCV-30NGNLC
NCV-30NGPLC
NCV-30HBNLC
NCV-30HBPLC
NCV-30HGNLC
NCV-30HGPLC