Tuyển dụng các vị trí: 

  • Nhân viên kinh doanh
  • Sales-Engineering
  • Kỹ thuật tự động hóa

​Thông tin liên hệ:

E-mail: hong@songthanhcong.com (Ms.Hong)

Số điện thoại: +84 28 35074676     

Website: songthanhcong.com