STT Model Description Brand HOT
1 444.310.75 LED-EVS-Multi-tne S. BWM 32 tne 24VAC/DC Werma Hàng sẵn - Giá nhanh - Giao ngay
2 444.300.75 LED Flash/Sounder BWM 32 tne 24VAC/DC YE Werma
3 584.000.75 Signal horn WM Contin. tone 24VAC/DC GY Werma
4 816.200.55 LED Perm. Beacon EM 24VAC/DC GN Werma
5 816.100.55 LED Perm. Beacon EM 24VAC/DC RD Werma
6 828.300.68 Flashing Beacon BM 230VAC YE Werma
7 829.310.55 LED Rotat. Beacon BM 24VDC YE Werma
8 840.080.00 Terminal element RM 12-230VAC/DC BK Werma
9 890.100.00 Permanent Beacon BWM 12-230VAC/DC RD Werma
10 890.200.00 Permanent Beacon BWM 12-230VAC/DC GN Werma