mre-g256sp101lkr20-c-bo-ma-hoa-nhieu-vong-quay-cong-suat-cao-heavy-duty-multi-turn-type-absocoder-sensor-mre®.png

NSD GROUP - Sản Phẩm Được Phân Phối Độc Quyền Bởi

SONG THÀNH CÔNG

Heavy Duty Multi-turn type ABSOCODER Sensor MRE®

Mô tả

Cảm biến vị trí tuyệt đối nhiều vòng quay của NSD được gọi là MRE ABSOCODER là một cảm biến điện từ để đo vị trí góc quay dưới sự thay đổi của từ trở. Dòng MRE công suất cao thực sự đã được chứng minh hiệu suất và độ bền tuyệt vời của nó ở các lĩnh vực sản xuất thực tế dưới độ sốc mạnh, nhiệt độ cao và tốc độ rung cao

Model coding

Ex. MRE-32SP101FKB2-G

① Mã cảm biến ② Số vòng ③ Hình dáng ④Loại pha ⑤Mounting ⑥Hình dáng trục ⑦ Loại đầu kết nối ⑧ Chiều dài cáp kết nối (m) ⑨ Bơm dầu silicon
MRE- 32 S P061 F K B - -
32 S P074 F K B 2 -G
32 S P097 F K B 2 -G
32 S P101 F K B 2 -G
1024 S 16TS100 F K P 2 -G

Số vòng quay

SP061, SP074 SP097, SP101 1024S16TS100 8192S2TS100
32 : 32 Turns
G64 : 64 Turns
G128 : 128 Turns
G160 : 160 Turns
G256 : 256 Turns
G320 : 320 Turns
32 : 32 Turns
G64 : 64 Turns
G128 : 128 Turns
G160 : 160 Turns
G256 : 256 Turns
G320 : 320 Turns
G512 : 512 Turns
G1280 : 1280 Turns
G2048 : 2048 Turns
G2560 : 2560 Turns *1
G3072 : 3072 Turns *1
1024 : 1024 Turns 8192 : 8192 Turns

Hình dáng

Loại xi lanh

Lọai pha

P[Standard type] 16TS[High-resolution type]

Mounting

F[Fiange-mount type] L[Base-mount type] M[Face-mount (Only by 074)]

Hình dáng trục

K[Sunk key]

Loại đầu kết nối

  • B[Standard connector for NSD standard cable]
  • P[Large connector for JKPEV-S cable]
  • R[Terminals for Commercially available cable and NSD standard cable]

Chiều dài cáp kết nối (m)

2[2m] 5[5m] 10[10m] 20[20m]
MRE-□SP061: cáp chỉ 2m

Bơm dầu silicon

G[Silicon oil injected] Blank[None]

  • *1:G2560 and G3072 correspond to only MRE-□SP101.
  • The MRE-G sensor allow for a slight backlash due to the reducing gear.

Mounting F[Fiange-mount type] L[Base-mount type] M[Face-mount] Shaft shape K[Sunk key] Connector type B[Standard connector] P[Large connector] R[Crimp-type terminal]

Cấu hình hệ thống

Fig:Heavy Duty MRE® System Configuration

Mã sản phẩm tham khảo

MRE-G256SP061FKB

MRE-G256SP101LKR20-C