bo-chuyen-doi-tin-hieu-ngo-ra-xung.png

NSD GROUP - Sản Phẩm Được Phân Phối Độc Quyền Bởi

SONG THÀNH CÔNG

Heavy Duty Pulse Output Converter ABSO PULPUL®

Mô tả

Bộ chuyển đổi thông minh xung ngõ ra cái mà được kết nối với cảm biến vòng một quay hiệu suất cao. Thân thiện với người dùng để lựa chọn và cho phép đếm xung ngõ ra theo hệ thống.

Model coding

NPG-[1]10HA[2][3]

[1]Number of detection axes

Code Axis numbers
Blank 1(axis)
2 2(axes)

 [2]Pulse output circuit

Code Output circuit
A Push-pull transistor (complementary output)
B Line driver output

Note: 1-axis là được tính chỉ có cho dòng V1R

Ví dụ code đầy đủ: NPG-10HAA-VT

Cấu hình cơ bản