nsd-vls-8sm20-235-s461-absocoder-stc-vietnam.png

NSD VLS-8SM20-235-S461 Absocoder STC Vietnam

NSD VLS-8SM20-235-S461 Absocoder STC Vietnam

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ giá tốt nhất.

100% Japan Origin NSD Vietnam Model: VLS-8SM20-235-S461
Absocoder

Cảm biến ABSOCODER loại tuyến tính hạng nặng VLS®

NSD VLS-8SM20-50-FBB-2

NSD VLS-8SM20-50-FBB-5

NSD VLS-8SM20-50-FBB-10

NSD VLS-8SM20-50-FBB-15

NSD VLS-8SM20-50-FBB-20

NSD VLS-8SM20-50-FBR-2

NSD VLS-8SM20-50-FBR-5

NSD VLS-8SM20-50-FBR-10

NSD VLS-8SM20-50-FBR-15

NSD VLS-8SM20-50-FBR-20

 

NSD VLS-8SM20-100-FBB-2

NSD VLS-8SM20-100-FBB-5

NSD VLS-8SM20-100-FBB-10

NSD VLS-8SM20-100-FBB-15

NSD VLS-8SM20-100-FBB-20

NSD VLS-8SM20-100-FBR-2

NSD VLS-8SM20-100-FBR-5

NSD VLS-8SM20-100-FBR-10

NSD VLS-8SM20-100-FBR-15

NSD VLS-8SM20-100-FBR-20

 

NSD VLS-8SM20-150-FBB-2

NSD VLS-8SM20-150-FBB-5

NSD VLS-8SM20-150-FBB-10

NSD VLS-8SM20-150-FBB-15

NSD VLS-8SM20-150-FBB-20

NSD VLS-8SM20-150-FBR-2

NSD VLS-8SM20-150-FBR-5

NSD VLS-8SM20-150-FBR-10

NSD VLS-8SM20-150-FBR-15

NSD VLS-8SM20-150-FBR-20

 

NSD VLS-8SM20-200-FBB-2

NSD VLS-8SM20-200-FBB-5

NSD VLS-8SM20-200-FBB-10

NSD VLS-8SM20-200-FBB-15

NSD VLS-8SM20-200-FBB-20

NSD VLS-8SM20-200-FBR-2

NSD VLS-8SM20-200-FBR-5

NSD VLS-8SM20-200-FBR-10

NSD VLS-8SM20-200-FBR-15

NSD VLS-8SM20-200-FBR-20

 

NSD VLS-8SM20-250-FBB-2

NSD VLS-8SM20-250-FBB-5

NSD VLS-8SM20-250-FBB-10

NSD VLS-8SM20-250-FBB-15

NSD VLS-8SM20-250-FBB-20

NSD VLS-8SM20-250-FBR-2

NSD VLS-8SM20-250-FBR-5

NSD VLS-8SM20-250-FBR-10

NSD VLS-8SM20-250-FBR-15

NSD VLS-8SM20-250-FBR-20

 

NSD VLS-8SM20-300-FBB-2

NSD VLS-8SM20-300-FBB-5

NSD VLS-8SM20-300-FBB-10

NSD VLS-8SM20-300-FBB-15

NSD VLS-8SM20-300-FBB-20

NSD VLS-8SM20-300-FBR-2

NSD VLS-8SM20-300-FBR-5

NSD VLS-8SM20-300-FBR-10

NSD VLS-8SM20-300-FBR-15

NSD VLS-8SM20-300-FBR-20

 

NSD VLS-8SM20-350-FBB-2

NSD VLS-8SM20-350-FBB-5

NSD VLS-8SM20-350-FBB-10

NSD VLS-8SM20-350-FBB-15

NSD VLS-8SM20-350-FBB-20

NSD VLS-8SM20-350-FBR-2

NSD VLS-8SM20-350-FBR-5

NSD VLS-8SM20-350-FBR-10

NSD VLS-8SM20-350-FBR-15

NSD VLS-8SM20-350-FBR-20

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ tốt nhất các giải pháp tối ưu tự động hóa cho ngành công nghiệp từ đội ngũ STC – Công ty TNHH DV TM Song Thành Công.

Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7 và nhận lắp đặt kỹ thuật dự án

Xem thêm sản phẩm tại đây

Xem thêm sản phẩm NSD tại đây

Xem thêm sản phẩm  tại đây

Sẵn giá – Báo ngay –  Bảo hành 12 tháng – Tư vấn, lắp đặt 24/7

Ms. Trinh

SĐT: 0915 159944

Email:  stc1@stc-vietnam.com

Skype: stc1@stc-vietnam.com