varilimit-cong-tac-ngo-ra-dieu-khien-vi-tri.png

NSD GROUP - Sản Phẩm Được Phân Phối Độc Quyền Bởi

SONG THÀNH CÔNG

Limit Switch Output Controller VARILIMIT®

Limit Switch Output Controller VARILIMIT®

 

Mô tả

Công tắc điện điều khiển xuất tín hiệu ngõ để ra điều khiển vị trí của hãng NSD được gọi là VARILIMIT là một trong những bộ điều khiển nổi tiếng nhất thiết lập lại giải pháp công tắc giới hạn hành trình. Công tắc hành trình, chúng được sử dụng để điều khiển vị trí, cũng như khóa an toàn, hoặc là đếm số vật thể đi qua một điểm. Công tắc hành trình là một thiết bị cơ điện bao gồm 1 bộ actuator cơ liên kết với bộ tiếp điểm. Khi vật thể đi qua tiếp xúc với actuator, thì thiết bị sẽ hoạt động tạo ra tín hiệu hoặc ngắt kết nối điện. Công tắc hành trình được sử dụng đa dạng trong nhiều ứng dụng và nhiều môi trường bởi sự bên bỉ, dễ cài đặt. Tuy nhiên, công tắc hành trình này sử dụng tiếp xúc cơ học để phát hiện vật thể hoặc vị trí của nó đang di chuyển nên tiếp xúc cơ này lâu dài làm hao mòn vật thể. Vì thế, người vận hành cần bảo trì công tắc cơ này duới sự ảnh hưởng của môi trường.

VARILIMIT với ABSOCODER là giải pháp tốt nhất thay thế cho các công tắc hành trình hiện tại. ABSOCODER lắp đặt ở phần cơ khí, và VARILIMIT được lắp đặt ở phòng điều khiển, và chúng được kết nối với nhau qua cáp kết nối.

VARILIMIT là kết nối với cảm biến vòng quay tuyệt đối nhiều vòng (MRE series) và  ABSOCODER tuyến tính đo vị trí chính xác tuyệt đối, điều khiển tín hiệu ngõ ra và điều khiển giám sát của hệ thống.

Description

VS-10G Series

VS-10G

VS-10G is the multi functional smart VARILIMIT with various output options such as digital signal output, analog signal output, motion control and multi preset function.

ADVANTAGE

  • Max.30 points of limit switches output
  • Max.4 points of motion control On/Off signal can be selected by 1 switch
  • Max.1ms of signal updating cycle
  • User friendly digital function setting and display

VS-10G Series

Model coding

VS-10G [1]-[2]-[3]-[4]

[1]Output system

Code Specification
Blank Sink type

[2]Output

Code Specification
Blank Switch output only
D Switch output with current position output
A Switch output with position/speed voltage output
C Switch output with position/speed current output

[3]Điện áp cấp vào

Code Specification
1 24VDC

[4]Đặc tính riêng phù hợp cho từng loại cảm biến

Code Applicable sensor
MP MRE-32SP062
/MRE-G□SP062
(□ : 64/128/160/256/320)
L VLS-256PWB/VLS-512PWB
/VLS-1024PW
LC CSA Cylinder
V2 VRE-16TS062

 

Sơ đồ kết nối ABSOCODER

Specification

General specification

Item Specification
Converter model VS-10G-1, VS-10G-D-1, VS-10G-A-1, VS-10G-C-1
Power supply voltage 24VDC
Permissible power
voltage range
21.6 ~ 30VDC
Power consumption 10W or less
Insulation resistance 20MΩ or more between external AC power terminals and ground
(by 500 VDC insulation resistance tester)
Withstand voltage 500 VAC, 60Hz for 1 minute between external DC power terminals and ground
Vibration resistance 20m/s2 10 ~ 500Hz, 10cycles of 5 minutes in 3 directions, 
conforms to JIS C 0040 standard
Ambient operating
temperature
0 ~ +55℃ (No freezing) 
(Surrounding air temperature rating of 55℃ maximum)
Ambient operating
humidity
20 ~ 95 %RH (No condensation)
Ambient operating
environment
Free from corrosive gases and excessive dust
Ambient storage
temperature
-25 ~ +70℃
Grounding Must be securely grounded (ground resistance of 100 ohm or less)
Construction Inside control panel
Mounting Select from two-screw mounting/DIN rail installation/
on-panel mounting using panel mounting fixture VS-K-F.
Outside dimension (mm) 130(W)×81(H)×99(D)
Mass Approx. 0.7kg

Performance Specification

Item Specification
Converter model VS-10G-1, VS-10G-D-1, VS-10G-A-1, VS-10G-C-1
Number of programs VS-10B mode:8(1-8)
Extended mode:8(1-8) or 32(0-31)
Number of switches 30
Number of multi-dogs 10 times for each switch output (1-A)(In the case of selecting the VS-10B mode and 8-program in the extended mode)
4 times for each switch output (1-4)(In the case of selecting 32-program in the extended mode)
Position data
sampling time
1ms
Switch output
setting method
Numerical setting from the panel or teaching
Min. setting units Min. : 0.00001
Position setting range -999999 ~ 999999
Setting value memory Non-volatile memories (FRAM)
Error detection Sensor power supply error, Sensor data error, Sensor error, Memory error, No setting error,
Preset error, Program No. input error, Multi-dog setting error, System error
Communication function Serial(RS-232C) communication (setting value saving or loading, monitoring, operation commands)
  • Connection with touch panel is possible (VARIMONI)
  • Connection by Mitsubishi-only protocol/MELSEC-A protocol
  • Connection by OMRON-only protocol

Auxiliary function lists

Item
Converter model VS-10G-1 VS-10G-D-1 VS-10G-A-1 VS-10G-C-1
Operation mode VS-10B
mode
Extended
mode
VS-10B
mode
Extended
mode
VS-10B
mode
Extended
mode
VS-10B
mode
Extended
mode
Existing
Functions
Protected switch
TEACH setting
Current position output - - 6-digit BCD/
24-bit binary
- - - -
Current position preset
by travel direction input
- - - -
Analog voltage
output for position
- - - - - -
Analog current
output for position
- - - - - -
New
Functions
Current position preset
by auto-detecting
travel direction
- - - -
Analog voltage
output for speed
- - - - - - -
Analog current
output for speed
- - - - - - -
Output HOLD - - - -
Measuring - - - -
Motion recording - - - -
Motion detection - - - -
Sensor filter - - - -
Hysteresis - - - -
Switch output enabling - - - -
External error cancel input
Multi-origin - - - -
Limitswitchless preset *1 - - - -
Preset error absorption *1 - - - -
Limitswitch timer - - - -
Password

*1 : The function cannot use when connecting to the VRE single-turn type ABSOCODER.

Number of divisions, resolution, and sensor cable length of the ABSOCODER sensor

MRE Multi-turn type
Item Specification
Sensor model MRE-32SP062 MRE-G□SP062 □ : Total number of turn
Total number of turns 32 64 128 160 256 320
Divisions/Turn 4096 2048 1024 819.2 512 409.6
Total number of divisions 131072
Position detection format Absolute position detection
Max. sensor
cable length
Standard 100m 100m
Robotic(RBT) 40m 70m
VLS Linear type Absolute & dual-rod type
Item Specification
Sensor model VLS-256PWB VLS-512PWB VLS-1024PW
Absolute detection
range
256mm 512mm 1024mm
Resolution 0.00391mm 0.00781mm 0.0156mm
Total number of divisions 65536
Position detection format Absolute position detection
Max. sensor
cable length
Standard 100m
Robotic(RBT) 50m
CYLNUC
Item Specification
Sensor model CSA
Absolute detection
range
12.8mm
Resolution 0.00156mm
Position detection format Semi - absolute position detection
Max. sensor
cable length
Standard 100m
Robotic(RBT) 50m
VRE Single-turn type (High-resolution)
Item Specification
Sensor model VRE-16TS062
Total number of turns 1
Number of divisions 65536
Position detection format Absolute position detection
Max. sensor
cable length
Robotic(RBT) 100m

I/O spcification

Item VS-10G-1 VS-10G-D-1 VS-10G-A-1 VS-10G-C-1 Description
Input
Signals
Program No. 8 points 8 points 8 points 8 points Inputs the exteral program No.
Current position preset 3 points 3 points 3 points 3 points

The current position value is changed to a value which is

pre-designated by the external signal.

External measuring
trigger
1 point 1 point 1 point 1 point

When this signal is input from the host controller, the Current

Position Value will be held so that it can be read as a measuring value.

Switch output enabling 1 point 1 point 1 point 1 point The switch signal is output when turning ON this signal.
DTC input
for BCD output
- 1 point - -

Updating of the current position output will be suspended while

this signal turns ON.

Error cancel 1 point 1 point 1 point 1 point Cancels an error when this input is turned ON.
Output
signals
Switch outputs*2 30 points 30 points 30 points 30 points ON/OFF signal will be output based on the switch output setting values.
System ready 1 point 1 point 1 point 1 point Outputs when controller and sensor are functioning normally.
Program No. 8 points 8 points 8 points 8 points The currently selected program No. is output.
Current position value
(BCD/binary)
- 24 points
(6-digit BCD/
23-bit binary+sign)
- - Outputs current position or measuring values in BCD or binary code.
Decimal point - 3 points - - Outputs current position or measuring values in BCD or binary code.
BCD minus sign - 1 point - - Outputs when negative current position or measuring values are output in BCD code.
Latch pulse - 1 point - - This is updating timing signal of the current position outputs.
HOLD measuring
completed *2
1 point 1 point 1 point 1 point

Turns ON when the HOLD measuring is completed and this

current position value is held.

Motion detection *3 1 point 1 point 1 point 1 point Outputs when the detected travel direction and speed match the predetermined values.
Preset error *4 1 point 1 point 1 point 1 point

Outputs when the current position preset signal is turned on in

the position outside of the preset possible range.

*2 : It is assigned to the switch output 28 when using the HOLD measuring completed signal.
*3 : It is assigned to the switch output 29 when using the motion detection signal.
*4 : It is assigned to the switch output 30 when using the preset error signal.

Switch output and program No. connector

Item Input specifications Item Output Specifications
Input signals Program No.
Current position preset
External measuring trigger
Switch output enabling
Error cancel
Output signals Program No.
Switch output
System ready
HOLD measuring completed
Motion detection
Preset error
Input circuit DC input, photo-coupler isolation Output circuit photo - coupler isolation
Rated input voltage 12VDC 24VDC Rated load voltage 12/24VDC
Rated input current 4mA 10mA(24VDC) Load voltage range 10.2 ~ 30VDC
Input voltage range 10.2 ~ 30VDC Max. load current 100mA
ON voltage 10VDC or more Current leak
when OFF
0.1mA or less
OFF voltage 4VDC or less Max. voltage drop
when ON
2.0V or less (at 100mA)
Response
time
OFF to ON 0.04 ms (at 24V input voltage) Response
time
OFF to ON 1 ms (at 100mA load-current resistance load)
ON to OFF 0.2ms (at 24V input voltage) ON to OFF 1 ms (at 100mA load-current resistance load)

BCD output connector

Item Input specifications Item Output Specifications
Input signals DTC input for BCD output Output signals Current position value (BCD / binary)
Decimal point
BCD minus sign
Latch pulse
Input circuit DC input, photo-coupler isolation Output circuit Transistor (open-collector)output, photo-coupler isolation
Rated input voltage 12VDC 24VDC Rated load voltage 12/24VDC
Rated input current 4mA 10mA Load voltage range 10.2 ~ 30VDC
Input voltage range 10.2 ~ 30VDC Max. load current 20mA
100mA(latch pulse only)
ON voltage 10VDC or more Current leak
when OFF
0.1mA or less
OFF voltage 4VDC or less Max. voltage drop
when ON
1.5V or less (at 20mA)
1.5V or less (at 100mA)(latch pulse only)
Response
time
OFF to ON 0.04 ms (at 24V input voltage) Response
time
OFF to ON 1 ms (at 100mA load-current resistance load)
ON to OFF 0.2ms (at 24V input voltage) ON to OFF 1 ms (at 100mA load-current resistance load)

Analog output connector

Position/Speed Voltage Output
Item Specification
Output voltage VS-10B Mode: 0 ~ 10VDC or −10 ~ +10VDC
Extended mode: −10 ~ +10VDC
Position/Speed and voltage can be set as required at the parameter.
External load resistance 1kΩ to 1MΩ
Output voltage resolution 0.3051 mV (−10V to +10V / 65536 divisions)
Output voltage accuracy 100mV(0 ~ +55℃)
Analog response time Max. 100µs (Switching between 10V and 0V)
Sampling time 1ms
Isolation format Insulated between control and output circuits
Position/Speed Current Output
Item Specification
Output current 4 ~ 20mADC
Position/Speed data for 4mADC and Position/Speed data for 20mADC can be set as required at the parameter.
External load resistance 510Ω or less
Output current resolution 0.24µA (4mA to 20mA / 65536 divisions)
Output current accuracy 200µA(0 ~ +55℃)
Analog response time Max. 100µs (Switching between 20mA and 4mA)
Sampling time 1ms
Isolation format Insulated between control and output circuits