ncv-220hfe-series-bo-dieu-khien-cho-giai-phap-mang-cong-nghiep-thong-minh-cong-suat-cao.png

NSD GROUP - Sản Phẩm Được Phân Phối Độc Quyền Bởi

SONG THÀNH CÔNG

Heavy Duty Network Solution Controller

Mô tả

Bộ điều khiển cho giải pháp mạng công nghiệp thông minh công suất cao cung cấp các I/O kết nối với ABSOCODER và với các mạng phổ biến, ví dụ Device Net, Profibus-DP and Profinet.

AB9

Dòng AB9 của NSD là bộ chuyển đổi mạng công nghiệp thông minh công suất cao cho hệ thống TC-net I/O thống nhất điều khiển dòng NV của Toshiba

AB9

Model coding

AB93[1]N

[1]Applicable sensor

Code Applicable sensor
2 VRE-P061/074/097/101
3 MRE-32SP061/074/097/101
MRE-G□SP061/074/097/101
4 VLS-12.8,CYLNUC,Inrodsensor
5 VLS-8SM

Cấu hình cơ bản

NCV-220HFE

Dòng NCV-220HFE của NSD là bộ chuyển đổi mạng công nghiệp thông minh công suất cao cho E-SX bus của MICREX từ hãng FUJI Electrics.

NCV-220HFE

Model coding

NCV-220HFE[1]

[1]Applicable sensor

Code Applicable sensor
V1R VRE-P061/074/097/101
M2R MRE-32SP061/074/097/101
MRE-G□SP061/074/097/101

Cấu hình cơ bản 

NCW-3DHPR

Dòng NCW-3DHPR của NSD là bộ chuyển đổi mạng công nghiệp thông minh công suất cao cho PROFIBUS-DP của SIEMENS với 2 cảm biến kênh.

NCW-3DHPR

Model coding

NCW-3DHPR[1]

[1]Applicable sensor

Code Applicable sensor
V1R VRE-P061/074/097/101
V2 VRE-16TS100
M2R MRE-32SP061/074/097/101
MRE-G□SP061/074/097/101
LC VLS-12.8,CYLNUC,Inrodsensor
L8 VLS-8SM

Cấu hình cơ bản

NCW-3DHPN

Dòng NCW-3DHPN của NSD là bộ chuyển đổi mạng công nghiệp thông minh công suất cao cho PROFINET của SIEMENS với 2 cảm biến kênh.

NCW-3DHPN

Model coding

NCW-3DHPN[1]

[1]Applicable sensor

Code Applicable sensor
V1R VRE-P061/074/097/101
M2R MRE-32SP061/074/097/101
MRE-G□SP061/074/097/101
LC VLS-12.8,CYLNUC,Inrodsensor
L8 VLS-8SM

Cấu hình cơ bản