cam-bien-vi-tri-tuyet-doi-da-vong-quay.png

NSD GROUP - Sản Phẩm Được Phân Phối Độc Quyền Bởi

SONG THÀNH CÔNG

Cảm biến vị trí đa vòng quay tuyệt đối của hãng NSD có tên là MRE ABSOCODER là một loại cảm biến cơ - điện bởi vị trí góc quay được đo bởi sự thay đổi của từ tính.

Đặc tính thông số dòng MRE ABSOCODER 

 

Danh mục thông số Đặc tính
Mã cảm biến MRE-32SP062 MRE-G□SP062
Tổng số vòng 32 64 128 160 256 320
Độ phân giải/Vòng 4096 2048 1024 819.2 512 409.6
Tổng số độ phân giải 131072(217)
Khối lượng tịnh (kg) 1.5 1
Linearity error (°degree) 1 Max. 2 Max. 4 Max. 5 Max. 8 Max. 10 Max.
Moment of inertia kg・m2 {kgf・cm・s2} 6.7×10-6{6.8×10-5} 3.9×10-6{4.0×10-5}
Starting torque N・m{kgf・cm} 4.9×10-2 {0.5} or less
Permissible shaft load Radial(N {kgf}) 98{10}
Thrust(N {kgf}) 49{5}
Permissible mechanical speed 3600
Bearing life (h) 3.0×104(at 3600 r/min) 1.5×104(at 3600 r/min)
Nhiệt độ môi trường Hoạt động -20 ~ +60
Lưu kho -30 ~ +90
Chịu rung 2.0×102m/s2 {20G} 200Hz up /down 4h, forward/back 2h, conforms to JIS D1601 standard
Chịu sốc 4.9×103m/s2 {500G} 0.5ms up/down/forward/back 3 times each, conforms to JIS C5026 standard
Chuẩn bảo vệ IP52f(JEM1030)
Chiều dài cáp Loại tiêu chuẩn (m) 100(4P-S)
Robotic cable (m) 40(4P-RBT) 70(4P-RBT)
Chiều dài cáp kết nối (m) 2

 

Ví dụ code đầy đủ
MRE-G32SP062
MRE-G64SP062
MRE-G128SP062
MRE-G160SP062
MRE-G256SP062
MRE-G320SP062

Hình ảnh sản phẩm thực:

MRE-G256SP061FKB

MRE-G256SP101LKR20-C

 

MRE-32SP101LKR15-G (STC Co,.LTD)

Mã sản phẩm tiêu biểu cho dòng MRE ABSOCODER

NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho MRE-G256SP101LKR20-C
NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho MRE-G256SP061FKB
NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho MRE-32SP061FKB
NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho MRE-32SP101LKR20-G
NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho MRE-G256SP061FKB
NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho MRE-32SP062FAC
NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho MRE-32SP101LKR10-G
NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho MRE-G64SP062FAC
NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho MRE-G64SP
NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho MRE -G64SP
NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho MRE-G128SP062FAC
NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho MRE- G128SP062FAC
NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho MRE-32SP062FAC
NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho MRE-32SP062SAC
NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho MRE-32SP062SBC
NSD Vietnam - Song Thanh Cong Autho - STC VietNam Autho Multi-turn type
MRE-EXI32SP061□□B

Zumbach Vietnam, HCP Pump Vietnam, Duplomatic Vietnam, Northman Vietnam, Dofluid Vietnam, CML Vietnam, Marschner Vietnam, Sinfonia-Shinko Vietnam, Riello Vietnam, Indra Vietnam, Gefran Vietnam, Pepperl+Fuchs Vietnam, Wandfluh Vietnam, Victor Vietnam, Tival Vietnam, Newall-CST Vietnam, Servomex Vietnam, Metso automation Vietnam, NSD Vietnam, BD sensor Vietnam, Manometer Vietnam, Delta Vietnam, Ohaus Vietnam, SDPC Vietnam, Diell Vietnam, Sun automatic Vietnam, Krom Schroder Vietnam, Masibus Vietnam, Flowser ve-Gestra Vietnam, Sauter Vietnam