cylinder-in-rod-linear-position-sensor-inrodsensor-nsd-group-vietnam-stc-autho.png

NSD GROUP - Sản Phẩm Được Phân Phối Độc Quyền Bởi

SONG THÀNH CÔNG

Cylinder In Rod Linear Position Sensor Inrodsensor®

Mô tả

Cảm biến vị trí tuyến tính NSD, Inrodsensor cung cấp tín hiệu với độ chính xác cao và đáng tin cậy với công nghệ đo không tiếp xúc và không cần đo lường vị trí cơ học. Mục đích chung của thiết kế Inrodsensor là sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng.

Ví dụ cách sử dụng