mre-w32sp062sac-bo-ma-hoa-vong-quay-water-proof-multi-turn-type-absocoder-sensor-mre®.png

NSD GROUP - Sản Phẩm Được Phân Phối Độc Quyền Bởi

SONG THÀNH CÔNG

Water Proof Multi-turn type ABSOCODER Sensor MRE®

Water Proof Multi-turn type ABSOCODER Sensor MRE®

Mô tả

Cảm biến vị trí tuyệt đối nhiều vòng NSD còn được gọi là MRE ABSOCODER là một loại cảm biến điện từ, do vị trí góc quay dưới sự thay đổi từ trở. Và tiêu chuẩn chống nước IP67 bảo vệ cảm biến trong môi trường làm mát và nhiều hơi nước.

Model coding

Loại Danh sách mã cảm biến Tổng số vòng quay Mounting Hình dạng trục (Shaft)
Loại nhiều vòng MRE-W32SP062SAC 32 S[Servo-mount type] A[Flat]
MRE-W32SP062SBC B[Key way]
MRE-W32SP062FAC A[Flat]
MRE-W32SP062FBC B[Key way]
MRE-WG□SP062FAC G□
□ : 64,128,160, 256, 320
F[Flange-mount type] A[Flat]
MRE-WG□SP062FBC B[Key way]

Mounting : S[Servo-mount type] F[Flange-mount type] Option mountingSH-01 : Reinforcedservo-mount  Shaft shape : A[Flat] B[Key way]

Cấu hình hệ thống

Fig:Water Proof MRE System Configuration

Đặc tính

Item Đặc tính
Mã sản phẩm MRE-W32SP062 MRE-WG□SP062
Tổng số vòng 32 64 128 160 256 320
Độ chia/Vòng 4096 2048 1024 819.2 512 409.6
Số độ phân giải 131072
Khối lượng tịnh (kg) 1.5 1
Linearity error(°degree) 1° Max 2° Max 4° Max 5° Max 8° Max 10° Max
Moment of inertia kg・m2 {kg・cm・s2} 6.7×10-6{6.8×10-5} 3.9×10-6{4.0×10-5}
Starting torque N・m{kgf・cm} 4.9×10-2{0.5以下}
Permissible shaft load Radial(N {kgf}) 98{10}
Thrust(N {kgf}) 49{5}
Permissible mechanical speed 3600r/min
Bearing life(h) 3.0×104(at 3600 r/min) 1.5×104(at 3600 r/min)
Nhiệt độ môi trường Hoạt động -20 ~ +60
Lưu kho -30 ~ +90
Chống rung 2.0×102m/s2 {20G} 200Hz up /down 4h, forward/back 2h, conforms to JIS D1601 standard
Chống sốc 4.9×103m/s2 {500G} 0.5ms up/down/forward/back 3 times each, conforms to JIS C5026 standard
Chuẩn bảo vệ IP67(JEM1030)
Tối đa chiều dài cáp Loại cáp tiêu chuẩn (m) 100(4P-S)
Robotic cable (m) 40(4P-RBT) 70(4P-RBT)
Chiều dài tiêu chuẩn (m) 2