bo-ma-hoa-mot-vong-quay-tuyet-doi.png

NSD GROUP - Sản Phẩm Được Phân Phối Độc Quyền Bởi

SONG THÀNH CÔNG

VRE Heavy Duty

Mô tả

Cảm biến vị trí một vòng quay tuyệt đối của NSD được gọi là VRE ABSOCODER là cảm biến cơ điện đo góc quay dưới sự thay đổi từ trở. Thực tế dòng VRE đã được kiểm nghiệm tính thực hiện chính xác và độ bền bỉ tại các lĩnh vực sản xuất thục tế dưới độ sốc, nhiệt độ, tốc độ rung cực cao.

Model coding

①Sensor model ②Phase type ③Mounting ④Shaft shape ⑤Connector type ⑥Interconnecting ⑦Silicon oil injected
sensor cable (m)
VRE- P 61 F K B - -
P 74 F K B 2 -G
P 97 F K B 2 -G
P 101 F K B 2 -G
16TS 100 F K B 2 -G
10TP 68 F K B 2 -
10TP 101 F K B 2 -G
 

Red word select the required specification.

②Phase type

P[Standard type] 16TS[High-resolution type] 10TP[ABSO PULPUL-only®]

③Mounting

F[Fiange-mount type] L[Base-mount type] M[Face-mount (Only by 068,074)]

④Shaft shape

K[Sunk key]

⑤Connector type

  • B[Standard connector for NSD standard cable]
  • P[Large connector for JKPEV-S cable]
  • R[Terminals for Commercially available cable and NSD standard cable]

⑥Interconnecting sensor cable (m)

2[2m] 5[5m] 10[10m] 20[20m] VRE-□SP061:only by 2m

⑦Silicon oil injected

G[Silicon oil injected] Blank[None]

Cấu hình hệ thống