bo-chuyen-doi-khong-day-tin-hieu-tu-cap-nhiet-do.png

NSD GROUP - Sản Phẩm Được Phân Phối Độc Quyền Bởi

SONG THÀNH CÔNG

Wireless Transfer Device ABSOCOUPLER® Thermocouple data transmission type

ABSOCOUPLER là loại chuyển đổi tín hiệu đo từ cặp nhiệt độ với cách đo không tiếp xúc, chuyển đổi không dây và hiển thị thời gian thực cho từng kết quả đo nhiệt độ từ ống trao đổi nhiệt (heating roll).

Ưu điểm:

- Đo nhiệt độ của cặp nhiệt độ loại K bởi 4-CH

Dây của các cặp nhiệt độ được gắn vào các khối terminal tại đầu chuyển đổi dữ liệu của thiết bị chuyển động (moving device), cho phép cặp nhiệt độ dễ dàng được cắm vào hoặc tháo ra.

Dữ liệu đo 4-CH được chuyển đổi từ thiết bị chuyển động (moving device) đến thiết bị tích hợp (fixing device) mà không có sự tiếp xúc giữa 2 thiết bị này, và tín hiệu ngõ ra analog là từ bộ khuếch đại của thiết bị tích hợp (fixing device).

 - Ý tưởng thiết kế trục-rỗng

Bộ chuyển đổi chuyển đổi dữ liệu trung tâm có thể được gắn trực tiếp vào trục của ống trao đổi nhiệt (heating roll).

- Sự kết hợp ý tưởng thiết kế

Bộ chuyển đổi chuyển đổi dữ liệu trung tâm được thiết kế tối ưu để dễ dàng gắn vào thiết bị khác bởi vì bộ chuyển đổi chuyển đổi dữ liệu trung tâm của thiết bị tích hợp (fixing device) được đặt gần đầu của thiết bị chuyển động (moving device). 

Ống trao đổi nhiệt (heating roll) có thể được lắp đặt lại mà không cần di chuyển đầu chuyển đổi chuyển đổi dữ liệu của bộ chuyển đổi dữ liệu.

- Chức năng chuẩn đoán:

The temperature each sensor's CH, the temperature inside of 
the moving device, and the operation state of non-contact 
communication can be monitored by the amplifier's panel of the fixing device. 
In addition, an error state can be detected and output by the contact point.

Nhiệt độ mỗi cảm biến CH, là nhiệt độ bên trong thiết bị chuyển động (moving device), trạng thái hoạt động khi không kết nối có thể được giám sát bởi bảng điều khiển của bộ khuếch đại của thiết bị tích hợp (fixing device).

Thêm vào đó, trạng thái Error có thể được phát hiện và xuất tín hiệu bởi các điểm tiếp xúc.

Sơ đồ hệ thống: