nsd-csa-20×300-fb7-c2-0-a3-xylanh-stc-vietnam.png

NSD CSA-20×300-FB7-C2.0-A3 Xylanh STC Vietnam

NSD CSA-20×300-FB7-C2.0-A3 Xylanh STC Vietnam

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ giá tốt nhất.

Xi lanh cảm biến vị trí tuyến tính thông minh CYLNUC

CYLNUC là xi lanh cảm biến vị trí tuyến tính thông minh NSD cho biết lượng hành trình tuyến tính và độ giãn của thanh trong suốt phạm vi của hành trình cảm biến.

Các model NSD – CSA-20×300-FB7-C2.0-A3 – Xylanh

NSD CSA-20×300-FA7-C2.0-A1

NSD CSA-20×300-FA7-C2.0-A2

NSD CSA-20×300-FA7-C2.0-A3

NSD CSA-20×300-FA7-C2.0-A4

NSD CSA-20×300-FA7-C2.0-C5

NSD CSA-20×300-FA0-C2.0-A1

NSD CSA-20×300-FA0-C2.0-A2

NSD CSA-20×300-FA0-C2.0-A3

NSD CSA-20×300-FA0-C2.0-A4

NSD CSA-20×300-FA0-C2.0-C5

NSD CSA-20×300-LS7-C2.0-A1

NSD CSA-20×300-LS7-C2.0-A2

NSD CSA-20×300-LS7-C2.0-A3

NSD CSA-20×300-LS7-C2.0-A4

NSD CSA-20×300-LS7-C2.0-C5

NSD CSA-20×300-LS0-C2.0-A1

NSD CSA-20×300-LS0-C2.0-A2

NSD CSA-20×300-LS0-C2.0-A3

NSD CSA-20×300-LS0-C2.0-A4

NSD CSA-20×300-LS0-C2.0-C5

NSD CSA-20×300-TB7-C2.0-A1

NSD CSA-20×300-TB7-C2.0-A2

NSD CSA-20×300-TB7-C2.0-A3

NSD CSA-20×300-TB7-C2.0-A4

NSD CSA-20×300-TB7-C2.0-C5

NSD CSA-20×300-TB0-C2.0-A1

NSD CSA-20×300-TB0-C2.0-A2

NSD CSA-20×300-TB0-C2.0-A3

NSD CSA-20×300-TB0-C2.0-A4

NSD CSA-20×300-TB0-C2.0-C5

NSD CSA-20×300-FB7-C2.0-A1

NSD CSA-20×300-FB7-C2.0-A2

NSD CSA-20×300-FB7-C2.0-A3

NSD CSA-20×300-FB7-C2.0-A4

NSD CSA-20×300-FB7-C2.0-C5

NSD CSA-20×300-FB0-C2.0-A1

NSD CSA-20×300-FB0-C2.0-A2

NSD CSA-20×300-FB0-C2.0-A3

NSD CSA-20×300-FB0-C2.0-A4

NSD CSA-20×300-FB0-C2.0-C5

NSD CSA-20×300-LB7-C2.0-A1

NSD CSA-20×300-LB7-C2.0-A2

NSD CSA-20×300-LB7-C2.0-A3

NSD CSA-20×300-LB7-C2.0-A4

NSD CSA-20×300-LB7-C2.0-C5

NSD CSA-20×300-LB0-C2.0-A1

NSD CSA-20×300-LB0-C2.0-A2

NSD CSA-20×300-LB0-C2.0-A3

NSD CSA-20×300-LB0-C2.0-A4

NSD CSA-20×300-LB0-C2.0-C5

Các model NSD – CSA-20×300-FB7-C2.0-A3 – Xylanh

NSD CSA-40×300-FA7-C2.0-A1

NSD CSA-40×300-FA7-C2.0-A2

NSD CSA-40×300-FA7-C2.0-A3

NSD CSA-40×300-FA7-C2.0-A4

NSD CSA-40×300-FA7-C2.0-C5

NSD CSA-40×300-FA0-C2.0-A1

NSD CSA-40×300-FA0-C2.0-A2

NSD CSA-40×300-FA0-C2.0-A3

NSD CSA-40×300-FA0-C2.0-A4

NSD CSA-40×300-FA0-C2.0-C5

NSD CSA-40×300-LS7-C2.0-A1

NSD CSA-40×300-LS7-C2.0-A2

NSD CSA-40×300-LS7-C2.0-A3

NSD CSA-40×300-LS7-C2.0-A4

NSD CSA-40×300-LS7-C2.0-C5

NSD CSA-40×300-LS0-C2.0-A1

NSD CSA-40×300-LS0-C2.0-A2

NSD CSA-40×300-LS0-C2.0-A3

NSD CSA-40×300-LS0-C2.0-A4

NSD CSA-40×300-LS0-C2.0-C5

NSD CSA-40×300-TB7-C2.0-A1

NSD CSA-40×300-TB7-C2.0-A2

NSD CSA-40×300-TB7-C2.0-A3

NSD CSA-40×300-TB7-C2.0-A4

NSD CSA-40×300-TB7-C2.0-C5

NSD CSA-40×300-TB0-C2.0-A1

NSD CSA-40×300-TB0-C2.0-A2

NSD CSA-40×300-TB0-C2.0-A3

NSD CSA-40×300-TB0-C2.0-A4

NSD CSA-40×300-TB0-C2.0-C5

NSD CSA-40×300-FB7-C2.0-A1

NSD CSA-40×300-FB7-C2.0-A2

NSD CSA-40×300-FB7-C2.0-A3

NSD CSA-40×300-FB7-C2.0-A4

NSD CSA-40×300-FB7-C2.0-C5

NSD CSA-40×300-FB0-C2.0-A1

NSD CSA-40×300-FB0-C2.0-A2

NSD CSA-40×300-FB0-C2.0-A3

NSD CSA-40×300-FB0-C2.0-A4

NSD CSA-40×300-FB0-C2.0-C5

NSD CSA-40×300-LB7-C2.0-A1

NSD CSA-40×300-LB7-C2.0-A2

NSD CSA-40×300-LB7-C2.0-A3

NSD CSA-40×300-LB7-C2.0-A4

NSD CSA-40×300-LB7-C2.0-C5

NSD CSA-40×300-LB0-C2.0-A1

NSD CSA-40×300-LB0-C2.0-A2

NSD CSA-40×300-LB0-C2.0-A3

NSD CSA-40×300-LB0-C2.0-A4

NSD CSA-40×300-LB0-C2.0-C5

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ tốt nhất các giải pháp tối ưu tự động hóa cho ngành công nghiệp từ đội ngũ STC – Công ty TNHH DV TM Song Thành Công.

Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7 và nhận lắp đặt kỹ thuật dự án

Xem thêm sản phẩm tại đây

Xem thêm sản phẩm NSD tại đây

Xem thêm sản phẩm  tại đây

Sẵn giá – Báo ngay –  Bảo hành 12 tháng – Tư vấn, lắp đặt 24/7

Ms. Trinh

SĐT: 0915 159944

Email:  stc1@stc-vietnam.com

Skype: stc1@stc-vietnam.com