cam-bien-vi-tri-chong-bui-vls-series-nsd-group-stc-autho.png

NSD GROUP - Sản Phẩm Được Phân Phối Độc Quyền Bởi

SONG THÀNH CÔNG

Heavy Duty Linear type ABSOCODER Sensor VLS®

 

Model coding

 

Ex. VLS-12.8PR-100-LA-B2

 

①List of sensor model ②Stoke ③Mounting ④Connector type ⑤Interconnecting sensor cable
VLS-12.8PRA(Atandard) -□ A
VLS-8SM20(Hight Resolution) -□ A
VLS-8SM14(Hight Resolution) -□ F B
VLS-8SM14S(Hight Resolution) -□ F B

②Stoke

VLS-12.8PRA28 VLS-8SM20 VLS-8SM14
VLS-8SM14S
50, 100, 150, 200, 250,
300, 350, 400, 450, 500,
550, 600, 650, 700, 750,
800, 850, 900, 950, 1000,
1050, 1100, 1150, 1200
50, 100, 150, 200, 250, 
300, 350
50, 100, 150, 200

③Mounting

L[Base-mount type] F[Flange-mount type]
Flange-mount is only for VLS-8SM14 and VLS-8SM-14S type sensors

④Connector type

  • B : Standard connector for NSD standard cable
  • P : Large connector for JKPEV-S cable
  • Only use VLS-12.8
  • R : Terminals for Commercially available cable and NSD standard cable
  • Z : No Connector

⑤Interconnecting sensor cable

2[2m] 5[5m] 10[10m] 20[20m]

Mounting F[Flange-mount type] :L[Base-mount type] Connector type B:[Standard connector]  P : [Large connector] R : [Crimp-type terminal] Z : No Connector

 

System Configuration

 

Fig:Heavy Duty VLSS® System Configuration

 

VŨ THỊ NGỌC TRANG                                              

  Hotline: 01678 001 207 - 0919 562 039

Email:   trang@songthanhcong.com

                                                               SKP:     ngoctrang.199

Cung cấp sản phẩm chính hãng giá cạnh tranh!